69tang在线视频

69tang在线视频

火承以水,则火自有所涵而不越;水承以土,则水自有所防而不滥;土承以木,则土自有所动而不郁;木承以金,则木自有所裁而不横;金承以火,则金自有所成而不顽。少阴脉弱而涩,弱者微烦,涩者厥逆。

不绽苍者,谓痘形不舒绽,色不苍老也。头无汗者可治,有汗者死。

盖枭毒壅于上下,气血阻于中宫,故致上下隔断而成最恶之证。何入诊之曰∶“冬伤于寒,而春病温,盖寒必从热化,今身反不热,而脉形潜伏,此热邪深陷,势将内闭矣。

特笔所谭,以志相交之有自云。 瘢紫黑焦,乃毒未清也。

 痘壳空者,谓壳空而无浆也。太阳、少阳并病。

 如是者十五六年。脉濡而弱,弱反在关,濡反在巅,微反在上,涩反在下,微则阳气不足,涩则无血;阳气反微,中风汗出,而反躁烦;涩则无血,厥而且寒。

Leave a Reply