STAR-371 麻生希 初めての顔射と発情SEX

STAR-371 麻生希 初めての顔射と発情SEX

由于气血之干涸。 海水乃后天之水,有形之水也。

大麦与小麦性殊,而功用各别,小麦养人而大麦伤人,且麦芽与未发芽之麦,功用亦殊也。鹿,阳兽也,夏至则一阴生,阳得阴而生新,则旧者自去,故鹿角至夏至而解也。

第一卷·通治部分\补益药内容:味甘、咸,性温,无毒。予有解之之法,用水蛭之汤,加入黄土二钱同服,即水蛭不死,断亦无害。

痰浊凝聚之坚积,破伤风、湿之噤强。老黄米煮粥为丸,如米大,滚水送下即愈,永不再发。

夫肾乃至阴寒水之脏,磁石色黑而入水,故能益肾而坚骨,生精而开窍,闭气而固泄也。天下有鬼祟凭之而无寒热者,亦有寒热未解,而鬼祟先去者。

此等之反胃,非止肾经之病也,必须用驴溺顺而下之,则虫即尽化为水,从大肠而化,所以安然止吐。 主血,生用行血,炒熟止血,痛证若性极膻恶,脾胃虚薄者,不能胜也。

Leave a Reply